Olderskog gård (Østermo)

Vi kjøpte dette småbruket i Kirkesdalen, Målselv i Troms i 2011, og har siden da renovert eksisterende bygninger og bygd flere nye. Nabogården er Iselvmoen som er hjemgården til Torstein. 

Drømmen vår har hele tiden å lage et gårdstun med flere tema og samtidig ta vare på den lokale historien og gamle ting som har gått i arv i generasjoner. Dette er nå samlet på Olderskog gård i forskjellige hus. 

Vi hadde hadde en tanke om å kun bruke dette som feriested i vakre Målselv, da vi kjøpte det i 2011. Men, ettersom årene gikk, fikk vi stadig flere ideer som måtte realiseres. Vi synes begge at det har vært veldig givende, og morsomt med alle prosjektene vi har hatt her siden starten av Olderskog gård (Østermo). Selvsagt har det kostet både tid og penger, men synes det er veldig givende og ha noe å gjøre når vi er her, samt å kunne vise frem resultatet til besøkende.

Vi bruker gjerne utrykket "Magiske øyeblikk" som beskrivelse for opplevelsen man får etter ett besøk hos oss. 

 

Litt historie

Dagens hovedhus og fjøs ble bygd rett etter 2. verdenskrig, da det tidligere gårdstunet stod nærmere skillet mot Iselvmoen. 

Dette var ett typisk småbruk i Målselv, med kyr, sauer, geiter og hest.

Gårdsdriften ble avviklet på midten av 1960 tallet.

Olderskog gård (Østermo) fremstår i dag, med de opprinnelige husene som er restaurert. I tillegg er det oppført flere nye bygninger. På tunet på Olderskog er det 10 bygninger og et utall detaljer som alle rommer og forteller historie og levd liv og år som har passert, og her finner man lokal kulturhistorie, trønderske ispedd, amerikansk etterkrigshistorie og ikke minst historie knyttet til kongen av rock'n roll. 

Alle husene på gårdstunet har fått navn etter fjellene omkring.

 

Med vennlig hilsen

Monica og Torstein F. Iselvmo

Iselvmoveien 248 

9325 Bardufoss

Tlf: 99 25 39 81/ 99 24 44 88

Mail: monica@iselvmo.no

27 kilometer fra Bardufoss

27 kilometer fra Bardufoss

Del denne siden