Olderskog

Hovedhuset

"Dronninga"

"Brødrene" i solnedgang

Utsikt fra "Kletten"

Utsikt fra gården

"Brødrene"

Fjellet "Brødrene"

Høst på Olderskog